ตอบ: CFD นั้นเป็นเครื่องมือทางการเงินประเภทหนึ่ง ซึ่งนักลงทุนจะซื้อหรือขายสินค้าโดยไม่ได้มีการครอบครองสินค้าที่แท้จริง มีการใช้ระบบมาร์จิ้นซึ่งจะทำให้จำนวนเงินที่ใช้ในการลงทุนน้อยกว่าการลงทุนแบบทั่วไป ตามหลักทฤษฎีแล้ว สินค้าทุกประเภทที่ราคาของสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสามารถเลือกลงทุนแบบ CFD ได้หมด นับตั้งแต่ดัชนีหุ้น ฟอเร็กซ์ สินค้าฟิวเจอร์ หุ้น โลหะมีค่า และอื่นๆ อีกมากมาย