ตอบ: ดัชนีหุ้นนั้นเป็นการรวมาหุ้นหลายๆ ตัวเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งตัวเลขนั้นจะสะท้อนถึงราคาหุ้นที่ดัชนีนั้นอ้างอิง และมักจะมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน เช่น หุ้นที่อยู่ในตลาดหุ้นเดียวกัน หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือหุ้นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน ตัวอย่างเช่น SPX500 (ดัชนีสแตนดาร์ดแอนด์พัวร์ส 500) HK50 (ดัชนีฮ่องกง 50) เป็นต้น