คำตอบ: ได้ครับ/ค่ะ ZFX รองรับการเปิดบัญชีเทรดหลายบัญชีหลังจากลงทะเบียนการเปิดบัญชีเสร็จแล้ว คุณสามารถสมัครบัญชีซื้อเทรดใหม่ในบัญชีสำหรับศูนย์ผู้ใช้ MyZFX และเลือกประเภทบัญชีตามความต้องการของคุณครับ/ค่ะ
※คำเตือน:เอกสารประจำตัวสำหรับ 1 ท่านสามารถนำไปใช้ในการเปิดบัญชีเทรดแค่ 10 บัญชี ส่วนการเปิดบัญชีเสร็จแล้ว คุณไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกบัญชี โปรดรับทราบด้วยครับ/ค่ะ