minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Turkey Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash

3. 交易小貼士

Thị trường Mỹ đánh dấu 12 ngày tăng điểm liên tiếp  | Tin tức thị trường

14.在經濟數據公佈時交易的風險?

經濟數據很多時主導行情走勢,每當一些重要經濟數據發佈時,金融市場上各產品不論股票、外匯、貴金屬或其他大宗商品的價格都會出現短線波動。所謂富貴險中求,有波動就有利潤機會,有機會就有買賣,不少交易者喜歡在數據公佈時的加大行情中交易。不過,想要在這波動中盈利,風險與好壞兩邊說。經濟數據並非每次都主導走勢,影響程度也不一致,本文就要帶大家瞭解一下炒數據的弊處。

Chứng khoán Châu Á

13.金融市場的規律

金融市場涉及多種不同產品,涵蓋幾大主要範圍包括黃金、股票、大宗商品、外匯與債券等市場,而各市場特質不一。以宏觀角度來說,各市場走勢各有規律,若投資者入市之前理解了這種規律,有助簡單分析大市發展。

週末前會波動? 什麼是獲利盤?

12.週末前會波動? 什麼是獲利盤?

金融市場參與者眾,其中總有一群短線炒家,透過頻繁的杠杆交易,以小博大賺取利潤,常見在上漲走勢時追多,在下跌走勢時追空。一般來說,當行情順勢到達某些階段時,或觸及某些關鍵的阻力或支撐價位時,這些敏感的交易者就會抓住機會,希望在最佳位置率先套利,並促使行情反轉。

什麼是"買消息賣事實"?

11.什麼是”買消息賣事實”

「買消息,賣事實」”Buy the rumor, sell the news”,是金融市場上一種常見現象,是一種典型走勢規律。不管翻譯成買預期或賣新聞,也同指一樣的事情。