Cổ phiếu

Với sự giúp đỡ của đòn bẩy, giao dịch cổ phiếu sử dụng CFDs cho phép bạn truy cập vào các cơ hội tăng và giảm thị trường chứng khoán mà không cần phải tham gia vốn đầy đủ mà là bình thường cần thiết khi sở hữu các cổ phiếu thực tế

Mở một tài khoản giao dịch thậtMở tài khoản thử/demo