Ngoại hối

Thị trường tiền tệ với khối lượng hàng ngày ước tính khoảng 5.000.000.000.000 đô la Mỹ, là thị trường tài chính lớn nhất và lỏng nhất trên thế giới. Bạn có thể tham gia vào phân đoạn này thú vị của thế giới tài chính với truy cập tức thời vào giá thị trường thể chế và thực hiện 24×5.

Mở một tài khoản giao dịch thậtMở tài khoản thử/demo