Hàng hoá

Thị trường hàng hóa liên quan đến việc kinh doanh các nguyên liệu có tác động hữu hình trên thế giới. Bạn có thể đầu tư bằng cách giao dịch hàng hóa phổ biến như dầu, kim loại quý (bao gồm vàng và bạc) và đồng

Mở một tài khoản giao dịch thậtMở tài khoản thử/demo