minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Turkey Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash

Phí qua đêm/lãi suất qua đêm

Nếu bạn giữ trạng thái mở qua đêm, tài khoản giao dịch của bạn có thể phải trả hoặc nhận được một khoản phí qua đêm

Mô tả khoản phí qua đêm:

1. Nếu tài khoản giao dịch của bạn đang ở trạng thái mở sau 22 giờ GMT+1 (thời gian của nền tảng giao dịch), tuỳ thuộc vào các giao dịch mở của bạn, bạn có thể bị tính phí hoặc được thanh toán khoản phí qua đêm.

2. Tuỳ theo sản phẩm bạn giao dịch, khối lượng giao dịch và loại lệnh (dài hoặc ngắn), hệ thống sẽ tự động khấu trừ hoặc gửi số tiền phí tương ứng từ hoặc đến tài khoản giao dịch của bạn.

3. Xin lưu ý, phí qua đêm trong 3 ngày có thể được trừ khỏi hoặc gửi vào tài khoản giao dịch của bạn vào tối thứ tư hoặc thứ sáu (tuỳ thuộc vào sản phẩm được giao dịch).

4. Lịch sử và tính toán mức phí qua đêm: