minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Turkey Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash

Ứng dụng di động ZFX

  • Giao dịch mọi lúc, mọi nơi và cung cấp môi trường giao dịch sáng tạo, tiên tiến và tích hợp hơn
  • Thu thập tin tức toàn cầu để giúp bạn nắm bắt các điều kiện thị trường
  • Sử dụng giao diện đơn giản, thuận tiện hơn và thân thiện với người dùng hơn

* Sử dụng trình duyệt di động để quét.

ZFX | Ứng dụng di động ZFX

iOS

ZFX | Ứng dụng di động ZFX

Android

Hoạt động linh hoạt và dễ dàng

Mang lại trải nghiệm tinh tế với giao diện người dùng đơn giản và thân thiện.

Đạt được đăng ký trực tuyến thuận tiện, thu hồi, gửi tiền và giao dịch với hệ thống hoạt động một cửa

Cập nhật tin tức nhanh chóng

Cập nhật các điều kiện thị trường thứ hai, bao gồm ngoại hối, kim loại, dầu thô và chỉ số.

Nhận sự kiện lớn trước với lịch kinh tế hoàn chỉnh

Dễ dàng tùy chỉnh đầu tư

Thêm sản phẩm ưa thích của quý khách bằng một cú nhấp chuột, quản lý dễ dàng và thao tác đơn giản

Tập hợp và quản lý sản phẩm, tạo danh mục đầu tư của riêng mình

Quản lý quỹ chăm sóc

Quản lý dễ dàng lên đến 10 tài khoản, chuyển tiền miễn phí

Dịch vụ đặt cọc 24/7