Trải nghiệm giao dịch ưu việt với nền tảng giao dịch ZFX MT4

Nền tảng giao dịch MT4 trực tuyến | Tải Metatrader 4 | ZFX

Các tính năng của ZFX MT4

Nền tảng giao dịch MT4 trực tuyến | Tải Metatrader 4 | ZFX

Trực quan và thân thiện với người dùng

Hỗ trợ đa dạng
các loại giao dịch
Giao dịch từ biểu đồ
Giao dịch “một cú nhấp chuột”

Nền tảng giao dịch MT4 trực tuyến | Tải Metatrader 4 | ZFX

Phân tích định hướng

Công cụ và các chỉ số phân tích tiên tiến
Báo cáo toàn diện
Nguồn tin tức trực tiếp

Nền tảng giao dịch MT4 trực tuyến | Tải Metatrader 4 | ZFX

Thích ứng và có khả năng mở rộng

Phát triển xa hơn dựa trên giao thức API có thể tích hợp trực tiếp nền tảng ZFX MT4 với thiết bị giao dịch hiện tại của bạn.

Nền tảng giao dịch MT4 trực tuyến | Tải Metatrader 4 | ZFX

Giao dịch tự động

Giao dịch tự động: được thiết lập bởi Expert Advisor (EA) Chiếc lược kiểm nghiệm lại các quy tắc giao dịch

Tải xuống Nền tảng giao dịch ZFX MT4