minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Turkey Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash

Trải nghiệm giao dịch ưu việt với nền tảng giao dịch ZFX MT4

CÁC TÍNH NĂNG CỦA ZFX MT4
Trực quan và thân thiện với người dùng
Hỗ trợ đa dạng các loại giao dịch Giao dịch từ biểu đồ Giao dịch “một cú nhấp chuột”
Phân tích định hướng
Công cụ và các chỉ số phân tích tiên tiến Báo cáo toàn diện Nguồn tin tức trực tiếp
Thích ứng và có khả năng mở rộng
Phát triển xa hơn dựa trên giao thức API có thể tích hợp trực tiếp nền tảng ZFX MT4 với thiết bị giao dịch hiện tại của bạn.
Giao dịch tự động
Giao dịch tự động: được thiết lập bởi Expert Advisor (EA) Chiếc lược kiểm nghiệm lại các quy tắc giao dịch
Tải xuống Nền tảng giao dịch ZFX MT4