minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Turkey Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash
Triển vọng thị trường
Phân tích kỹ thuật hàng ngày 20/10/2021 - Zeal Capital Market

Phân tích kỹ thuật hàng ngày 20/10/2021

21-10-2021 04:25

Cùng ZFX cập nhật nhận định thị trường hôm nay 20/10/2021 với cặp Vàng và EUR/JPY

Phân tích Vàng XAU/USD

Phân tích kỹ thuật hàng ngày 20/10/2021 - Zeal Capital Market

Kim loại quý tiếp tục đi ngang trong biên độ đã được dự báo trước, hôm nay thị trường không xuất hiện tin tức nổi bật nên kĩ thuật sẽ được xem xét ưu tiên hơn. Giá vàng tiếp tục sideway trong biên độ đươc hình thành trong thời gian gần đây 1760-1784. Ngày hôm qua khi giá cố bứt phá ngưỡng này và không thành công nên chúng ta có thể coi đây là 1 ngưỡng cản quan trọng thử thách đối với phe buy. Chiến lược tham khảo  

  • Sell limit: 1782  
  • Stop loss: 1786 
  • Take profit: 1772 

Chiến lược phụ nếu break 

  • Sell limit: 1794 
  • Stop loss: 1798  
  • Take profit: 1780 

Phân tích EUR/JPY

Phân tích kỹ thuật hàng ngày 20/10/2021 - Zeal Capital Market

Đồng yên nhật đã giảm rất mạnh trong những ngày gần đây, việc buy đuổi theo trend hiện tại khá là rủi ro và các nhà đầu tư nên canh những nhịp sóng điều chỉnh, tìm những con song hổi đẻ vào lệnh lướt sẽ khả thi hơn . Tại chart ngắn H1, EURJPY đã có những dấu hiệu bứt phá tạm thời khỏi kênh tăng giá có thể cân nhắc cho các điểm sell đẹp với vùng cắt lỗ tại biên trên

  • Sell limit: 133.2
  • Stop loss: 133.6
  • Take profit: 132