minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Turkey Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash
Triển vọng thị trường
NZD/USD vẫn trong kênh giá tăng

NZD/USD vẫn trong kênh giá tăng, cơ hội nào trước cuộc họp lãi suất 24/11?

18-11-2021 06:25

Trước tình hình lạm phát của New Zealand có thể tăng cao, thị trường đang kỳ vọng chiều hướng “Diều hâu” hơn trong chính sách tiền tệ được quyết định vào 24/11/2021, thể hiện qua việc NZD/USD đã tăng nhanh 30 pips trước báo cáo về kỳ vọng lạm phát sáng này.

Bên cạnh đó, RBNZ đã tăng lãi suất lên 0.5 lần đầu tiên sau gần 2 năm giữ ở mức 0.25. Vì vậy thị trường có quyền kỳ vọng vào việc tăng lãi suất hoặc ít nhất là giữ nguyên trong lần họp tới.

Về khía cạnh kỹ thuật, NZD/USD đã điều chỉnh khá sâu về vùng hỗ trợ mạnh 0,698 sau khi đạt đỉnh cao nhất trong nửa cuối năm 2021 tại mốc 0,721 vào 21/10, và đang di chuyển trong một kênh giá tăng khá rõ ràng.

Chiến lược nên được ưu tiên  Mua lên ở các vùng hỗ trợ.

Ý tưởng tham khảo:

  • BUY Limit – 0,69819
  • SL – 0,69030
  • TP – 0,72116

Mở tài khoản ngay