minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Turkey Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash
Triển vọng thị trường
Nhận định thị trường 2.12.2021 - Kịch bản nào cho CAD khi thị trường đang chờ đợi kết quả cuộc họp OPEC+ - Zeal Capital Market

Nhận định thị trường 2.12.2021 – Kịch bản nào cho CAD khi thị trường đang chờ đợi kết quả cuộc họp OPEC+

02-12-2021 07:01

Nhận định thị trường 2.12.2021 - Kịch bản nào cho CAD khi thị trường đang chờ đợi kết quả cuộc họp OPEC+ - Zeal Capital Market

Với vai trò là quốc gia xuất khẩu dầu lớn trên thế giới, giá Dầu thô sẽ có ảnh hưởng khá chặt chẽ với biến động của đồng CAD. Giá dầu giảm trong phiên Mỹ ngày hôm qua 1/11 đã thể hiện sự tương quan trên tỷ giá USD/CAD. Cặp tiền tệ này đã tăng khoảng 90 pips, nhưng vẫn chưa thể vượt qua mức giá cao được ghi nhận trong ngày 30/11.

Về mặt kỹ thuật, USD/CAD đang di chuyển trong biên độ sideway 1,27200 – 1,28200 (100 pips range). Tạm thời rất khó để nói xu hướng tiếp tục sẽ như thế nào vì vẫn chưa có sự phá vỡ đang tin tưởng nào được ghi nhận đến thời điểm hiện tại. Vì vậy một trong những khả năng có thể được xem xét là USD/CAD điều chỉnh để kiểm tra lại hỗ trợ 1,27200.

Ý tưởng tham khảo

  • SELL – USD/CAD 1,2800 – 1,28100
  • SL 1,28200
  • TP – 1,27200

Mở tài khoản ngay