minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Turkey Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash

Phân tích thị trường Dầu

Phân tích thị trường Dầu | Triển vọng thị trường ZFX

Các Nguy Cơ Tiềm Ẩn Sau Khi Dầu Tăng Mạnh

Nếu tính từ tháng 11 năm 2020 cho tới thời điểm hiện tại, chỉ 4 tháng trôi qua nhưng giá dầu đã tăng tới hơn 75%. Việc triển khai tiêm vaccine đang có tác động tích cực ở một số nước, tạo niềm tin về sự phục hồi sản xuất và nhu cầu về dầu. Bên cạnh đó các gói kích thích kinh tế của Mỹ đang thúc đẩy đà tăng của giá dầu. Phân tích triển vọng thị trường