minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Turkey Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash

Chuyên gia phân tích

Chuyên gia phân tích | Triển vọng thị trường ZFX

Xu Hướng Thị Trường Tuần (15/03 – 09/03/2021)

Trái với thị trường tiền tệ, vàng đã phá vỡ xu hướng giảm trước đó tại vùng giá 1712. Tuy nhiên trên biểu đồ H4, thị trường vẫn chưa hình thành xu hướng tăng, nên việc giảm tiếp sẽ vẫn có thể xảy ra.

BITCOIN - CƠ HỘI KHI THỊ TRƯỜNG GIẢM MẠNH

Bitcoin – Cơ Hội Khi Thị Trường Giảm Mạnh

Mặc dù xu hướng trung hạn và dài hạn tại thị trường tiền kỹ thuật số đang tăng. Nhưng với những biến động lớn bất thường diễn ra gần đây, BTC đang bị nghi ngờ về khả năng quy đổi ra giá trị hàng hóa. Cập nhật thông tin phân tích kỹ thuật cùng ZFX