Trung Tâm Hỗ Trợ / General Questions

Tôi có được bảo vệ bởi quỹ bồi thường của nhà đầu tư không?

Nếu bạn là khách hàng của Zeal Capital Market (UK) Limited, một công ty được ủy quyền và quản lý bởi Cơ Quan Quản Lý Tài Chính ở Vương Quốc Anh; thì bạn được bảo vệ bởi Chương trình Bồi Thường Tài Chính (Financial Compensation Scheme – FSCS). Nếu Zeal Capital Market (Anh) Limited không thành công, mỗi khách hàng sẽ tự động được bảo vệ và có thể yêu cầu khoản tiền đầu tư lên tới 85.000 bảng Anh.

Kiến thức là SỨC MẠNH
Là một nhà giao dịch, đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội học hỏi và phát triển bản thân. Đăng ký nhận thông tin email từ Học viện ZFX để là người đầu tiên biết về hội thảo webinar, bài viết hoặc các hướng dẫn tiếp theo của chúng tôi.
Liên hệ