minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Turkey Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash

giấy phép của zfx

Giấy phép - ZFX

Giấy phép số: 768451

Giấy phép - ZFX

Cơ quan quản lý tài chính (Vương Quốc Anh)

Giấy phép - ZFX

Zeal Capital Markets Limited được quy định bởi:

FCA là một cơ quan công cộng độc lập được điều chỉnh bởi đạo luật dịch vụ tài chính và thị trường 2000 (FSMA), làm việc cùng với kho bạc của Vương Quốc Anh với mục đích hỗ trợ và trao quyền cho một hệ thống tài chính lành mạnh và thành công, nơi các doanh nghiệp có thể phát triển và người tiêu dùng hưởng lợi từ trung thực, thị trường công bằng và hiệu quả, đáng tin cậy và minh bạch.

Giấy phép - ZFX

Giấy phép số: SD027

Giấy phép - ZFX

Cơ quan dịch vụ tài chính (Seychelles)

Giấy phép - ZFX

Zeal Capital Market (Seychelles) Limited được quy định bởi:

ZFX là tên thương mại của thị trường zeal Capital (Seychelles) Limited quy định là một đại lý chứng khoán của cơ quan dịch vụ tài chính của Seychelles với số giấy phép (SD027) và văn phòng chính tại: Suite C, Orion Mall, Palm Street, Victoria, Mahe, Seychelles.

Thẩm quyền là cơ quan quản lý các dịch vụ tài chính phi ngân hàng trong nước và chịu trách nhiệm về việc cấp phép, giám sát và phát triển ngành công nghiệp dịch vụ tài chính phi ngân hàng của Seychelles.