minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Turkey Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP - Về sản phẩm

Trả lời: Cổ phiếu được coi là một loại chứng khoán. Và mỗi công ty sẽ cho phép những người quan tâm nắm giữ cổ phần để công ty huy động vốn để đổi lấy tỷ lệ sở hữu trong công ty. Lợi nhuận của công ty sẽ được phân phối giữa các nhà đầu tư. Nhưng nếu công ty thua lỗ, nhà đầu tư cũng phải chấp nhận rủi ro. Giao dịch cổ phiếu với công ty chúng tôi là giao dịch CFD. Khách hàng không thực sự mua cổ phiếu. Nhưng nó là một giao dịch chủ yếu dựa trên chênh lệch giá cả.

Trả lời: Chỉ số là sự kết hợp của nhiều cổ phiếu chứng khoán. Đặc điểm chung là các con số sẽ phản ánh giá cổ phiếu được tham chiếu bởi chỉ số đó, chẳng hạn như cổ phiếu trong cùng một sàn giao dịch, trong cùng ngành hoặc cổ phiếu có giá trị thị trường tương tự, ví dụ: SPX500 (Chỉ số cổ phiếu 500 của Standard & Poor) HK50 ( Chỉ số 50 Hồng Kông), v.v.

Trả lời: CFD là một loại công cụ tài chính mà các nhà đầu tư không sở hữu sản phẩm. Nó sẽ sử dụng các hệ thống ký quỹ để số tiền được sử dụng trong đầu tư thấp hơn so với đầu tư chung. Về mặt lý thuyết, tất cả các sản phẩm mà giá của nó luôn thay đổi có thể sử dụng các hệ thống CFD để giao dịch, chẳng hạn như: Chỉ số, ngoại hối, sản phẩm tương lai, cổ phiếu, kim loại quý, v.v.

Trả lời: Đối với thị trường tài chính, Hàng hóa có nghĩa là đồng nhất hóa sản phẩm, giao dịch dễ dàng và phổ biến, được sử dụng làm nguyên liệu chính để sản xuất trong các ngành công nghiệp khác nhau như dầu thô, nhóm kim loại màu, Sản phẩm nông nghiệp, quặng sắt hoặc than, v.v. Sản phẩm này có thể được chia thành 3 nhóm chính, đó là sản phẩm năng lượng, nguyên liệu thô và nông sản Ví dụ: dầu thô, vàng, kim loại, bạc, đồng, v.v.

Trả lời: Ngoại hối (Forex) (hay Forex/FX) đề cập đến các loại ngoại tệ như Đô la Mỹ, Euro, Yên Nhật, v.v... Những loại tiền này là loại tiền phổ biến quốc tế. Giao dịch ngoại tệ của công ty chúng tôi sử dụng hệ thống ký quỹ. Mà bạn có thể chọn để mở lệnh mua hoặc lệnh bán, không giới hạn thời gian khớp lệnh và báo giá giao dịch theo thời gian thực. Nó phù hợp cho tất cả các loại nhà đầu tư.