minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash

Lịch kinh tế

Lịch kinh tế là công cụ cập nhật những sự kiện nổi bật và chỉ số kinh tế của thị trường giao dịch Forex. Các trader có thể dựa vào lịch sử của lịch tin tức trước đó, hiện tại và dự kiến có thể tác động tới các sản phẩm mà bạn giao để đưa ra kế hoạch mở vị thế mới.

LỊCH KINH TẾ CUNG CẤP CÁC TIN NỔI BẬT TRÊN THỊ TRƯỜNG FOREX

Lịch kinh tế mang tới những tin tức quan trọng có sức ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính. Những thông tin được cập nhật liên tục tất cả các dữ liệu 24h một ngày, 5 ngày một tuần do đội ngũ chuyên gia kinh tế của ZFX chịu trách nhiệm.

Có 4 thông tin lớn có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường tài chính toàn cầu, trong đó có giá của đồng tiền trên Forex: GDP (Tổng sản phẩm quốc nội). Lãi suất ngân hàng Trung ương, CPI (Chỉ số lạm phát) và Tỷ lệ thất nghiệp của một quốc gia. 

LỊCH KINH TẾ ĐEM LẠI LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI CHO NHỮNG TRADER CHUYÊN NGHIỆP

Một trader chuyên nghiệp luôn dành một tab riêng cho Lịch kinh tế để nắm bắt kịp thời tình hình thị trường, tránh những tin xấu bất ngờ để đưa ra những quyết định sáng suốt cho giao dịch của mình. 

SỬ DỤNG LỊCH KINH TẾ ĐÚNG CÁCH VÀ HIỆU QUẢ

Lịch kinh tế được thiết kế phù hợp với nhu cầu chuyển đổi của trader như theo thời gian thực, quốc gia, mức độ quan trọng….để đưa ra kế hoạch phù hợp. 

  • Thời gian (Time):  Thời gian diễn ra sự kiện theo thời gian thực, được chia theo ngày. 
  • Tiền tệ (Currency): Đơn vị tiền tệ tương ứng cho từng quốc gia được thể hiện bằng biểu tượng cờ.
  • Sự kiện (Event)
  • Biến động (Actual): Biến động thị trường sau khi dữ liệu thực tế được đưa ra
  • Dự đoán (Forecast): Dự báo biến động
  • Previous (Prev): Mức độ di chuyển của thị trường ở lần phát hành trước đó.