minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Turkey Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash

ZFX xuất hiện tại vị trí vàng giữa Trung tâm Thành phố New York

ZFX xuất hiện tại vị trí vàng giữa Trung tâm Thành phố New York
ZFX xuất hiện tại vị trí vàng giữa Trung tâm Thành phố New York

ZFX được công chiếu trên màn hình lớn của Nasdaq tại Quảng trường Thời đại Times Square của Thành phố New York và thu hút được sự chú ý toàn cầu!

ZFX xuất hiện tại vị trí vàng giữa Trung tâm Thành phố New York

Khám phá thêm tin tức công ty – Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp – ZFX hỗ trợ Thái Lan ứng phó với lũ lụt