minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Turkey Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash
Thông báo về ngày hết hạn của Hợp Đồng Tương Lai và Khung giờ giao dịch mới trong Tháng Bảy - Zeal Capital Market

Ngày hết hạn CFD

Thông báo về ngày hết hạn của Hợp Đồng Tương Lai và Khung giờ giao dịch mới trong Tháng Bảy

Sản phẩm Mã sản phẩm khi hết hạn Mã mới Ngày hết hạn Ngày  bắt đầu hợp đồng mới
CSI 300 Index CN300 CN300 16/7/2020 17/7/2020
WTI Oil (futures) USOIL_Q0 USOIL_U0 16/7/2020 15/7/2020
Brent Oil (futures) UKOIL_U0 UKOIL_V0 29/7/2020 29/7/2020
Lưu ý: Những ngày nghĩ lễ có thể ảnh hưởng đến các hợp đồng trong tháng. Khách hàng sẽ phải đóng vị thế trước ngày hết hạn hoặc hệ thống sẽ đóng cho khách hàng. Hiện tại hệ thống chưa hỗ trợ tính năng tự động đáo hạn, nếu cần thì khách hàng phải mở vị thế mới thủ công trong ngày giao dịch kế tiếp. ( Tất cả các thời gian được nên ở trên đều theo múi giờ GMT +1)