minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Turkey Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash
Ngày hết hạn hợp đồng tương lai và Thông báo phiên giao dịch mới tháng 9 năm 2020 - Zeal Capital Market

Ngày hết hạn CFD

Ngày hết hạn hợp đồng tương lai và Thông báo phiên giao dịch mới tháng 9 năm 2020

Tên sản phẩm giao dịch

Ký hiệu

Ký hiệu mới

Ngày hết hạn

Ngày giao dịch mới

CSI 300 Index CN300 CN300 17/9/2020 18/9/2020
WTI Oil (futures) USOIL_V0 USOIL_X0 17/9/2020 15/9/2020
Brent Oil (futures) UKOIL_X0 UKOIL_Z0 25/9/2020 25/9/2020
Lưu ý: Ngày hết hạn hợp đồng tháng này có thể bị ảnh hưởng bởi các ngày nghỉ lễ. Khách hàng cần phải đóng các vị thế trước khi hết hạn hoặc nếu không hệ thống sẽ tự động đóng vị thế. Tính năng tự động di chuyển hiện không được hỗ trợ, nếu cần, khách hàng sẽ phải tự mở một vị thế mới từ ngày giao dịch mới. (Tất cả thời gian được hiển thị là GMT + 1).