minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Turkey Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash
Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 10 năm 2020 và Thông báo phiên giao dịch mới - Zeal Capital Market

Ngày hết hạn CFD

Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 10 năm 2020 và Thông báo phiên giao dịch mới

Tên sản phẩm giao dịch Ký hiệu cũ Ký hiệu mới Ngày hết hạn Ngày giao dịch mới
CSI 300 Index CN300 CN300 15/10/2020 16/10/2020
WTI Oil (futures) USOIL_X0 USOIL_Z0 15/10/2020 14/10/2020
Brent Oil (futures) UKOIL_Z0 UKOIL_F1 28/10/2020 28/10/2020
Lưu ý: Các hợp đồng hết hạn trong tháng này có thể bị ảnh hưởng bởi các ngày nghỉ lễ. Khách hàng cần phải đóng các vị thế của mình trước khi hết hạn hoặc hệ thống sẽ đóng cho quý khách. Tính năng tự động di chuyển lệnh hiện không được hỗ trợ, nếu cần quý khách hàng sẽ phải tự mở một vị thế mới từ ngày giao dịch mới. (Tất cả thời gian được hiển thị theo GMT + 1).