minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Turkey Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash
Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 06/2022 - Zeal Capital Market

Ngày hết hạn CFD

Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 06/2022 và Thông báo phiên giao dịch mới

Sản phẩm Ký hiệu sắp hết hạn Ký hiệu mới Ngày hết hạn Ngày giao dịch mới từ
Chỉ số CSI 300 CN300 CN300 16/06/2022, 07:00 17/06/2022, 01:31
WTI Oil (futures) USOIL_N2 USOIL_Q2 17/06/2022, 21:55 16/06/2022, 23:01
Brent Oil (futures) UKOIL_Q2 UKOIL_U2 28/06/2022, 21:55 28/06/2022, 01:01
CoffeeAr (futures) CoffeeAr_N2 CoffeeAr_U2 10/06/2022, 18:30 10/06/2022, 9:15
Corn (futures) Corn_N2 Corn_U2 23/06/2022, 19:15 23/06/2022, 1:00
Cotton (futures) Cotton_N2 Cotton_V2 10/06/2022, 19:20 10/06/2022, 2:00
SugarRaw (futures) SugarRaw_N2 SugarRaw_V2 28/06/2022, 18:00 28/06/2022, 8:30
CoffeeR (futures) CoffeeR_N2 CoffeeR_U2 24/06/2022, 16:30 24/06/2022, 9:00
CocoaUS_N2 (futures) CocoaUS_N2 CocoaUS_U2 10/06/2022, 18:30 10/06/2022, 9:45
US30 (futures) US30_M2 US30_U2 16/06/2022, 21:55 15/06/2022, 23:01
NAS100 (futures) NAS100_M2 NAS100_U2 16/06/2022, 21:55 15/06/2022, 23:01
SPX500 (futures) SPX500_M2 SPX500_U2 16/06/2022, 21:55 15/06/2022, 23:01
GER40 (futures) GER40_M2 GER40_U2 16/06/2022, 21:55 15/06/2022, 23:01
JAPAN225 (futures) JAPAN225_M2 JAPAN225_U2 08/06/2022, 21:55 07/06/2022, 23:01
UK100 (futures) UK100_M2 UK100_U2 16/06/2022, 21:55 15/06/2022, 23:01
Lưu ý: Các hợp đồng hết hạn trong tháng này có thể bị ảnh hưởng bởi các ngày nghỉ lễ. Quý khách cần phải đóng các vị thế trước khi hết hạn hoặc hệ thống sẽ tự động đóng. Việc chuyển lệnh tự động sang ngày giao dịch mới hiện không được hỗ trợ, nếu quý khách hàng muốn chuyển lệnh sẽ phải tự mở vị thế mới từ ngày giao dịch mới. (Tất cả thời gian được hiển thị là GMT+1.)