minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Turkey Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash
Thanh toán cổ tức hoặc Điều chỉnh phí trên các Chỉ số giao ngay (ngày 20 – ngày 24 tháng 4) - Zeal Capital Market

Ngày hết hạn CFD

Thanh toán cổ tức hoặc Điều chỉnh phí trên các Chỉ số giao ngay (ngày 20 – ngày 24 tháng 4)

Dưới đây là chi tiết về Thanh toán cổ tức hoặc Điều chỉnh phí trên các Chỉ số giao ngay:

Khi giao dịch chỉ số chứng khoán giao ngay thông qua hợp đồng chênh lệch (CFD), xin lưu ý rằng khi một công ty niêm yết (thành phần) của một chỉ số chứng khoán cơ sở trả cổ tức cho các cổ đông của nó, giá trị của vị trí tương ứng được giữ trong tài khoản giao dịch của khách hàng sẽ bị ảnh hưởng sau khi thị trường đóng cửa (nền tảng giao dịch/thời gian máy chủ). Được xác định bởi vị thế của khách hàng là mua hoặc bán, tài khoản giao dịch sẽ phải chịu một khoản điều chỉnh cổ tức do thuế, có thể là một khoản thanh toán hoặc một khoản phí. (Xin lưu ý rằng các CFD tương lai về các chỉ số chứng khoán không tham gia điều chỉnh cổ tức. Thành phần của mỗi Lô Tiêu Chuẩn được đề cập ở đây có thể thay đổi đáng kể từ sản phẩm giao dịch này sang sản phẩm khác, vui lòng tham khảo Các điều khoản Hợp đồng để biết thêm chi tiết.)

Thanh toán cổ tức nhận được khi giữ một vị thế dài:
Cổ tức Thanh toán = Cổ tức thành phần (có trọng số, theo hợp đồng chỉ số chứng khoán) × Quy mô của Vị thế trong Lô Tiêu Chuẩn × Quy mô Hợp đồng trên mỗi Hệ số nhân Tiền tệ của Lô Tiêu Chuẩn

Phí cổ tức được bị khấu trừ khi giữ một vị thế bán:
Phí cổ tức = Cổ tức thành phần (có trọng số, theo hợp đồng chỉ số chứng khoán) × Quy mô của Vị thế trong lô tiêu chuẩn × Quy mô Hợp đồng trên mỗi Hệ số nhân Tiền tệ của Lô Tiêu Chuẩn

Tác động dự kiến ​​của bất kỳ cổ tức nào được phát hành bởi một thành phần đối với chỉ số chứng khoán là có trọng số và được tính toán, và những số liệu như vậy được công bố và cập nhật trên trang web chính thức của chúng tôi.

Vui lòng tìm số liệu cổ tức cho tuần này (ngày 20 – ngày 24 tháng 4) bên dưới:

Biểu tượng 20th of April 21st of April 22nd April 23rd April 24th April
FRA40 2.278
US30 5.423
NAS100 0.088
SPX500 0.004 0.068 0.078 0.246 0.094
ChinaA50
HK50
FRA40min 2.278
US30min 5.423
NAS100min 0.088
SPX500min 0.004 0.068 0.078 0.246 0.094
ChinaA50min
HK50min

(Xin lưu ý rằng các thông tin trên chỉ mang tính biểu thị và có thể thay đổi.)