minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash
Tháng 4 năm 2020 Ngày hết hạn Hợp đồng Tương lai và Thông báo về Phiên giao dịch Mới - ZFX

Ngày hết hạn CFD

Dưới đây là Ngày hết hạn Hợp đồng Tương lai tháng 4 năm 2020 và Thông báo về Phiên giao dịch Mới:

Tên sản phẩm / Công cụ giao dịch Biểu tượng hết hạn Biểu tượng mới Ngày hết hạn Ngày giao dịch mới
CSI 300 Index CN300 CN300 16/4/2020 17/4/2020
WTI Oil (futures) USOIL_K0 USOIL_M0 17/4/2020 17/4/2020
Brent Oil (futures) UKOIL_M0 UKOIL_N0 28/4/2020 28/4/2020
Lưu ý: Hợp đồng hết hạn trong tháng này có thể bị ảnh hưởng bởi các ngày lễ. Khách hàng sẽ cần phải đóng vị thế của họ trước ngày hết hạn hoặc hệ thống sẽ làm như vậy cho họ. Hiện tại chúng tôi không hỗ trợ giữ một vị thế giao dịch qua đêm một cách tự động, nếu cần, khách hàng sẽ phải tự mở một vị thế mới bắt đầu từ ngày giao dịch mới. (Tất cả thời gian được hiển thị là GMT+1.)