Ngày hết hạn CFD

Dưới đây là Ngày hết hạn Hợp đồng Tương lai tháng 4 năm 2020 và Thông báo về Phiên giao dịch Mới:

Tên sản phẩm / Công cụ giao dịchBiểu tượng hết hạnBiểu tượng mớiNgày hết hạnNgày giao dịch mới
CSI 300 IndexCN300CN30016/4/202017/4/2020
WTI Oil (futures)USOIL_K0USOIL_M017/4/202017/4/2020
Brent Oil (futures)UKOIL_M0UKOIL_N028/4/202028/4/2020
Lưu ý: Hợp đồng hết hạn trong tháng này có thể bị ảnh hưởng bởi các ngày lễ. Khách hàng sẽ cần phải đóng vị thế của họ trước ngày hết hạn hoặc hệ thống sẽ làm như vậy cho họ. Hiện tại chúng tôi không hỗ trợ giữ một vị thế giao dịch qua đêm một cách tự động, nếu cần, khách hàng sẽ phải tự mở một vị thế mới bắt đầu từ ngày giao dịch mới. (Tất cả thời gian được hiển thị là GMT+1.)