minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Turkey Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash

TÁC GIẢ

全球空頭將來臨盡快調整投資策略- 康健雜誌

19. Cách tính đòn bẩy như thế nào?

Hầu hết các giao dịch forex trực tuyến được thực hiển bằng hình thức giao dịch ký quý. Trên thực tế, khi ta nhắc về hiệu ứng của đòn bẩy hay chỉ số đòn bẩy hoặc tỷ lệ mức ký quỹ, tất cả đều cùng đề cập về một khái niệm – “đòn bẩy”. Các nhà đầu tư thực hiện và duy trì cả một hợp đồng mà không cần phải trả toàn bộ phí giao dịch. Họ chỉ cần nạp một khoản tiền nhất định như một mức “ký quỹ”, và đây là cách mà đòn bẩy hoạt động. 

Xem thêm »