Thông báo Thay đổi Đòn bẩy Tài khoản Cent bởi Bảng lương Phi nông nghiệp ngày 1 tháng 4 năm 2022 - ZFX

Thông báo

Thông báo Thay đổi Đòn bẩy Tài khoản Cent bởi Bảng lương Phi nông nghiệp ngày 1 tháng 4 năm 2022

Quý khách xin lưu ý rằng Tài khoản Cent có đòn bẩy FX, XAUUSD và XAGUSD sẽ tạm thời giảm mức đòn bẩy xuống tối đa 1:400 từ 12:30 đến 14:30 (GMT+1) ngày 1 tháng 4 năm 2022. Tài khoản STP và Tài khoản ECN không bị ảnh hưởng. Vui lòng đảm bảo rằng Quý khách có đủ số tiền ký quỹ cần thiết để duy trì các vị thế mở của mình trong khoảng thời gian được đề cập ở trên. Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

ZFX / Zeal Capital Market