Thay đổi yêu cầu ký quỹ của sản phẩm Cổ phiếu CFD - ZFX

Thông báo

Thông báo Tăng ký quỹ yêu cầu của cổ phiếu Mỹ CFD

Xin lưu ý rằng từ 22:01, ngày 2 tháng 4 năm 2022 (nền tảng giao dịch / giờ máy chủ), các thay đổi về yêu cầu ký quỹ đối với các sản phẩm giao dịch sau sẽ có hiệu lực.

Hãy đảm bảo rằng Quý khách có đủ số dư trong tài khoản giao dịch để đáp ứng số tiền ký quỹ cần thiết, để duy trì các vị thế mở của Quý khách.

Ký hiệu Ký quỹ ban đầu và duy trì (Cũ) Ký quỹ ban đầu và duy trì (Mới)
Cổ phiếu CFD Giá trị hợp đồng × 5% Giá trị hợp đồng × 10%
ZFX / Zeal Capital Market