Thông báo

Quý khách xin lưu ý rằng tất cả các Tài khoản Giao dịch Mini có đòn bẩy FX, XAUUSD và XAGUSD được thiết lập trên 1:400 sẽ tạm thời giảm mức đòn bẩy xuống tối đa còn 1:400 từ 12:30 đến 14:00 (GMT +0), ngày 6 tháng 11 năm 2020. Tài khoản STP tiêu chuẩn và Tài khoản ECN không bị ảnh hưởng bởi biện pháp tạm thời này.

Hãy đảm bảo rằng quý khách có đủ số tiền ký quỹ cần thiết để duy trì bất kỳ vị thế mở nào của mình trong khoảng thời gian được đề cập ở trên.

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

ZFX / Zeal Capital Market