Thông báo Thay đổi Đòn bẩy áp dụng trước và sau khi Công bố thu nhập của Cổ phiếu CFD - ZFX

Thông báo

Thông báo Thay đổi Đòn bẩy áp dụng trước và sau khi Công bố thu nhập của Cổ phiếu CFD

Để nâng cao quản lý rủi ro, Quý khách xin lưu ý rằng 2 ngày giao dịch trước khi công ty công bố thu nhập, chúng tôi sẽ sửa đổi đòn bẩy của cổ phiếu CFD thành 1:5, và hoàn nguyên thành 1:10 sau khi báo cáo được công bố. Thông báo có hiệu lực ngay lập tức.

Bất kỳ sửa đổi đòn bẩy nào có thể thay đổi theo các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

Vui lòng đảm bảo rằng Quý khách có đủ số tiền ký quỹ cần thiết để duy trì các vị thế mở của mình trong khoảng thời gian được đề cập ở trên.

ZFX / Zeal Capital Market