Công cụ giao dịch bị ảnh hưởng bởi Ngày lễ 1/7/2021 - ZFX

Thông báo

Công cụ giao dịch bị ảnh hưởng bởi Ngày lễ 1/7/2021

Quý khách xin lưu ý rằng các phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi ngày lễ 1/7:

Ký hiệu 1/7/2021 (GMT+1) 2/7/2021(GMT+1)
HK50 Đóng Open
HK50min Đóng Open
ChinaH Đóng Open
Zeal Capital Market