minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Turkey Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash
Thay đổi thời gian ở Châu Âu và Bắc Mỹ: Các phiên giao dịch bị ảnh hưởng

Thông báo

Thay đổi thời gian ở Châu Âu và Bắc Mỹ: Các phiên giao dịch bị ảnh hưởng

Xin lưu ý rằng Quy ước giờ mùa hè sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 10 năm 2021 ở Châu Âu và ngày 7 tháng 11 năm 2021 ở Bắc Mỹ. Các phiên giao dịch của các sản phẩm sau sẽ bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, các phiên giao dịch tiền điện tử sẽ tạm dừng trong 1 giờ như bảng dưới đây do thay đổi thời gian máy chủ:

Ký hiệu 31/10/2021 (GMT+0)
BTCUSD Đóng lúc 01:00-02:00
LTCUSD Đóng lúc 01:00-02:00
ETHUSD Đóng lúc 01:00-02:00
LTCUSDmin Đóng lúc 01:00-02:00
ETHUSDmin Đóng lúc 01:00-02:00

Các sản phẩm sau sẽ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi thời gian diễn ra ở Châu Âu vào ngày 31 tháng 10:

Ký hiệu Phiên giao dịch (GMT+0)
FAR40 22:01 Chủ nhật - 20:55 Thứ Sáu,
(ngoại trừ 20:55 - 22:01)
SPAIN35 Mở cửa từ 07:01 Thứ Hai - 18:55 Thứ Sáu,
(trừ 18:55 - 07:01 ngày hôm sau)
BTCUSD 00:00-20:59,21:05-23:59 mỗi ngày,
(trừ 20:59 - 21:05 mỗi ngày)
ETHUSD 00:00-20:59,21:05-23:59 mỗi ngày,
(trừ 20:59 - 21:05 mỗi ngày)
LTCUSD 00:00-20:59,21:05-23:59 mỗi ngày,
(trừ 20:59 - 21:05 mỗi ngày)

Các sản phẩm sau sẽ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi thời gian diễn ra ở Bắc Mỹ vào ngày 7 tháng 11:

Ký hiệu Phiên giao dịch (GMT+0)
Đa số các cặp FX 22:05 Chủ nhật - 21:55 Thứ sáu
XAUUSD 23:01 Chủ nhật - 21:55 Thứ sáu,
(ngoại trừ 21:55 - 23:01)
XAGUSD 23:01 Chủ nhật - 21:55 Thứ sáu,
(ngoại trừ 21:55 - 23:01)
XPTUSD 23:01 Chủ nhật - 21:55 Thứ sáu,
(ngoại trừ 21:55 - 23:01)
XPDUSD 23:01 Chủ nhật - 21:55 Thứ sáu,
(ngoại trừ 21:55 - 23:01)
USOIL 23:01 Chủ nhật - 21:55 Thứ sáu,
(ngoại trừ 21:55 - 23:01)
USOIL_Z1 23:01 Chủ nhật - 21:55 Thứ sáu,
(ngoại trừ 21:55 - 23:01)
UKOIL 01:01 Thứ hai - 20:55 Thứ sáu,
(ngoại trừ 21:55 - 01:01)
UKOIL_F2 01:01 Thứ hai - 20:55 Thứ sáu,
(ngoại trừ 21:55 - 01:01)
COPPER 23:01 Chủ nhật - 21:55 Thứ sáu,
(ngoại trừ 21:55 - 23:01)
NG 23:01 Chủ nhật - 21:55 Thứ sáu,
(ngoại trừ 21:55 - 23:01)
US30 23:01 Chủ nhật - 21:15 Thứ sáu,
(trừ 21:15 - 21:30, 21:55 - 23:01)
NAS100 23:01 Chủ nhật - 21:15 Thứ sáu,
(trừ 21:15 - 21:30, 21:55 - 23:01)
SPX500 23:01 Chủ nhật - 21:15 Thứ sáu,
(trừ 21:15 - 21:30, 21:55 - 23:01)
USDX 01:01 - 21:40 (Thứ hai - Thứ sáu)
AUS200 23:05 Chủ nhật - 21:55 Thứ sáu,
(ngoại trừ 21:55 - 23:01)
JAPAN225 23:05 Chủ nhật - 21:55 Thứ sáu,
(ngoại trừ 21:55 - 23:01)
GER40 23:05 Chủ nhật - 21:55 Thứ sáu,
(ngoại trừ 21:55 - 23:01)
EURO50 23:05 Chủ nhật - 21:55 Thứ sáu,
(ngoại trừ 21:55 - 23:01)
FRA40 23:05 Chủ nhật - 21:55 Thứ sáu,
(ngoại trừ 21:55 - 23:01)
UK100 Mở cửa lúc 23:05 Chủ nhật - 21:55 Thứ sáu,
(ngoại trừ 21:55 - 23:01)
USDKRW 02:01 Thứ hai - 20:59 Thứ sáu,
ngoại trừ (20: 59-02: 01)
USDINR 03:31 Thứ hai - 20:59 Thứ sáu,
ngoại trừ (20: 59-03: 31)
USDBRL 13:11 Thứ hai - 20:59 Thứ sáu,
ngoại trừ (20: 59-13: 11)
BTCUSD 00:00-21:59, 22:05 - 23:59 mỗi ngày
(trừ 21:59 - 22:05 mỗi ngày)
ETHUSD 00:00-21:59, 22:05 - 23:59 mỗi ngày
(trừ 21:59 - 22:05 mỗi ngày)
LTCUSD 00:00-21:59, 22:05 - 23:59 mỗi ngày
(trừ 21:59 - 22:05 mỗi ngày)
Share CFDs 14:31 - 20:59 (Thứ hai - Thứ sáu)