minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash
Các công cụ giao dịch bị ảnh hưởng bởi Ngày nghỉ lễ 26 tháng 11 năm 2020 - ZFX

Thông báo

Xin lưu ý rằng các phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi ngày lễ 26 tháng 11 năm 2020:

 

Ký hiệu 26/11/2020(GMT+0) 27/11/2020(GMT+0)
US30 Đóng lúc 18:00-23:01 Mở đến 18:15
NAS100 Đóng lúc 18:00-23:01 Mở đến 18:15
SPX500 Đóng lúc 18:00-23:01 Mở đến 18:15
USDX Mở đến 18:00 Mở đến 18:15
USOIL Đóng lúc 17:45-23:01 Mở đến 18:30
USOIL_F1 Đóng lúc 17:45-23:01 Mở đến 18:30
UKOIL Mở đến 17:45 Mở đến 18:30
UKOIL_F1 Mở đến 17:45 Mở đến 18:30
NG Đóng lúc 17:45-23:01 Mở đến 18:30
XAUUSD Đóng lúc 18:00-23:01 Mở đến 18:45
XAGUSD Đóng lúc 18:00-23:01 Mở đến 18:45
XPTUSD Đóng lúc 18:00-23:01 Mở đến 18:45
XPDUSD Đóng lúc 18:00-23:01 Mở đến 18:45
COPPER Đóng lúc 18:00-23:01 Mở đến 18:45
JAPAN225 Đóng lúc 18:00-23:01 Mở đến 18:15
US Shares Đóng Mở đến 18:00
Zeal Capital Market