Thông báo

Xin lưu ý rằng các phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi ngày lễ 26 tháng 11 năm 2020:

 

Ký hiệu 26/11/2020(GMT+0) 27/11/2020(GMT+0)
US30 Đóng lúc 18:00-23:01 Mở đến 18:15
NAS100 Đóng lúc 18:00-23:01 Mở đến 18:15
SPX500 Đóng lúc 18:00-23:01 Mở đến 18:15
USDX Mở đến 18:00 Mở đến 18:15
USOIL Đóng lúc 17:45-23:01 Mở đến 18:30
USOIL_F1 Đóng lúc 17:45-23:01 Mở đến 18:30
UKOIL Mở đến 17:45 Mở đến 18:30
UKOIL_F1 Mở đến 17:45 Mở đến 18:30
NG Đóng lúc 17:45-23:01 Mở đến 18:30
XAUUSD Đóng lúc 18:00-23:01 Mở đến 18:45
XAGUSD Đóng lúc 18:00-23:01 Mở đến 18:45
XPTUSD Đóng lúc 18:00-23:01 Mở đến 18:45
XPDUSD Đóng lúc 18:00-23:01 Mở đến 18:45
COPPER Đóng lúc 18:00-23:01 Mở đến 18:45
JAPAN225 Đóng lúc 18:00-23:01 Mở đến 18:15
US Shares Đóng Mở đến 18:00
Zeal Capital Market