Thông báo và Cập nhật Kinh tế Forex | ZFX

Thông báo

Xin lưu ý rằng cổ phiếu CFD sau sẽ bị ảnh hưởng bởi hành động sắp tới của công ty:

Ký hiệu Loại hành động công ty Tỷ lệ Thời gian Giá mở cửa Kích thước vị thế sau hành động công ty
NVDA Chia tách cổ phiếu 4:1 19/07/2021 (Giờ New York) 1/4 giá đóng cửa vào ngày 20/07/2021 (Giờ New York) 4 × Kích thước vị thế ban đầu

 

Tất cả các lệnh chờ hiện có trên tài khoản giao dịch liên quan đến cổ phiếu được đề cập ở trên sẽ bị huỷ.

Bất kỳ vị thế nào lớn hơn 10 lot tiêu chuẩn sau hành động của công ty sẽ được chia thành các phần lên đến 10 lot tiêu chuẩn cho mỗi vị thế. (Ví dụ: một vị thế 13 lot tiêu chuẩn sẽ được chia thành vị thế 10 lot tiêu chuẩn và vị thế 3 lot tiêu chuẩn).

Quý khách hãy lưu ý vì điều này có thể ảnh hưởng đến vốn chủ sở hữu của quý khách.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào.

 

ZFX / Zeal Capital Market