Thông báo và Cập nhật Kinh tế Forex | ZFX

Thông báo

Xin lưu ý rằng các phiên giao dịch, yêu cầu ký quỹ và chế độ giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi các ngày nghỉ lễ diễn ra vào đầu tháng 10 năm 2022. Thời gian ước tính để các điều khoản giao dịch bình thường tiếp tục có thể bị chậm trễ hơn nữa, tùy thuộc vào điều kiện thị trường.

Ký hiệu Yêu cầu ký quỹ ban đầu và duy trì Thời gian ước tính thực hiện Yêu cầu ký quỹ tạm thời và chế độ “Chỉ đóng” Yêu cầu ký quỹ ban đầu và duy trì tạm thời Thời gian ước tính để Yêu cầu ký quỹ bình thường và Điều khoản giao dịch tiếp tục lại 3/10/2022 4/10/2022 5/10/2022
CN300 Giá trị hợp đồng × 1% 7:30 ngày 30/9/2022 Giá trị hợp đồng × 2% 9/10/2022 Đóng Đóng Đóng
CN300min Giá trị hợp đồng × 1% 7:30 ngày 30/9/2022 Giá trị hợp đồng × 2% 9/10/2022 Đóng Đóng Đóng
HK50 Giá trị hợp đồng × 0.7% 18:45 ngày 3/10/2022 Giá trị hợp đồng × 1% 4/10/2022 Mở Đóng Mở
HK50min Giá trị hợp đồng × 0.7% 18:45 ngày 3/10/2022 Giá trị hợp đồng × 1% 4/10/2022 Mở Đóng Mở

(Tất cả thời gian được hiển thị là GMT+1).

Vui lòng đảm bảo rằng bạn có đủ số tiền ký quỹ cần thiết để duy trì bất kỳ vị thế mở nào của mình trong khoảng thời gian được đề cập ở trên.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, quý khách có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của ZFX.

ZFX / Zeal Capital Market