Thông báo và Cập nhật Kinh tế Forex | ZFX

Thông báo

Quý khách xin lưu ý rằng các phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi ngày lễ 30/4 – 1/5/2021

 

Ký hiệu 30/4/2021(GMT+1) 3/5/2021(GMT+1) 4/5/2021(GMT+1) 5/5/2021(GMT+1)
CN300 Mở Đóng Đóng Đóng
CN300min Mở Đóng Đóng Đóng
UK100 Mở cửa đến 21:00 Đóng Mở cửa đến 01:00 Mở
Zeal Capital Market