thị trường thanh khoản

thị trường thanh khoản

Thị trường thanh khoản là gì? Vì sao tính thanh khoản trong thị trường ngoại hối cao?

Có thể nói thanh khoản là thước đo cho khả năng chuyển đổi thành tiền của một tài sản. Tính thanh khoản của một tài sản càng cao, việc chuyển đổi thành tiền của tài sản đó càng dễ dàng hơn, và nó không chịu ảnh hưởng quá nhiều bởi những tổn thất không cần thiết về giá cả do mức cung và cầu trong một khoảng thời gian cụ thể.