tài chính

金融市场由什么组成?

5 thế lực tạo nên sức mạnh thị trường tài chính là gì? Bạn có biết?

Thị trường tài chính là thị trường mà nhờ đó các bên tham gia, dù là bên cầu hay bên cung, đều phân phối nguồn vốn thông qua các công cụ tài chính khác nhau. Là một yếu tố bình ổn quyết định trong nền kinh tế tư bản, thị trường tài chính bao gồm thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu, thị trường ngoại hối, thị trường hàng hóa và tất cả thị trường phái sinh.