otc

何谓场外交易? 场外交易的特点、好处与坏处

4. Thị trường OTC là gì?

Giao dịch tại quầy (Over-the-counter – viết tắt là OTC), còn được gọi là giao dịch phi tập trung, thường đề cập đến các hoạt động giao dịch không được thực hiện qua sàn giao dịch trung tâm, mà thông qua “mạng lưới giao dịch viên”.