minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Turkey Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash

lịch kinh tế

什么经济数据最重要?财经日历对投资者的用处 | ZFX 山海证券

7. Lịch kinh tế là gì? Dữ liệu kinh tế quan trọng nhất là gì?

Những thông tin xuất hiện trên thị trường kinh tế mỗi ngày có khả năng ảnh hưởng đến quan điểm của các nhà đầu tư và xu hướng của thị trường. Những thông tin như vậy đến từ các quốc gia khác nhau và các tập đoàn lớn, chúng được biên soạn và tiết lộ bởi các viện khác nhau hoặc bởi một số chính phủ và ngân hàng trung ương ở một số quốc gia.