lịch kinh tế

什么经济数据最重要?财经日历对投资者的用处 | ZFX 山海证券

7. Lịch kinh tế là gì? Dữ liệu kinh tế quan trọng nhất là gì?

Những thông tin xuất hiện trên thị trường kinh tế mỗi ngày có khả năng ảnh hưởng đến quan điểm của các nhà đầu tư và xu hướng của thị trường. Những thông tin như vậy đến từ các quốc gia khác nhau và các tập đoàn lớn, chúng được biên soạn và tiết lộ bởi các viện khác nhau hoặc bởi một số chính phủ và ngân hàng trung ương ở một số quốc gia.