hàng hóa

大宗商品是什么?

2. Hàng hóa là gì?

Hàng hóa là tài sản hữu hình, bao gồm các sản phẩm nông nghiệp, nguyên liệu thô, năng lượng và kim loại, thường được dùng trong đời sống hàng ngày làm cơ sở cho sản xuất hàng hóa và dịch vụ.