3 - Tìm hiểu về giao dịch Forex

What is Forex trading/ FX Trading? | Z Academy

14. Giao dịch Forex là gì?

Forex là hình thức ghi ngắn gọn của “foreign exchange” – thị trường ngoại hối. Giao dịch Forex, hay còn được gọi là giao dịch ngoại hối, được hiểu là những giao dịch ngoại tệ. Thương mại quốc tế đòi hỏi một lượng ngoại tệ đáng kể để thanh toán, vì vậy “Forex” cũng có nghĩa là ngoại tệ được sử dụng để chỉ một hình thức thanh toán quốc tế.

外汇交易的货币报价解读:基础/计价货币、直接/间接报价 | ZFX山海证券

15. Làm thế nào để hiểu được bảng báo giá trong Forex?

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá hối đoái được quy đổi theo các cặp tiền tệ. Khái niệm quan trọng nhất để hiểu việc định giá này là “giá trị tương đối của hai loại tiền tệ.” Ví dụ: trong cặp tiền tệ EUR/USD, EUR được gọi là đồng tiền cơ sở và USD được gọi là đồng tiền định giá.

Tiền tệ chính là gì? Các cặp tiền chính và chéo trong Forex?

17. Tiền tệ chính là gì? Các cặp tiền tệ chính và các cặp chéo

Currencies that are frequently traded and commonly seen in the forex market are called “major currencies”, based on the volume of global transactions. According to the Bank for International Settlements (BIS)2019 statistics, the most commonly traded currencies, from the highest volume to the lower, are US dollar, Euro, Japanese Yen, British Pound, Australian Dollar, Canadian Dollar, Swiss Franc, Chinese Yuan.