minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash

18. Giao dịch ký quỹ là gì? Vì sao lại có lệnh gọi ký quỹ (Margin call)?

18. Giao dịch ký quỹ là gì? Vì sao lại có lệnh gọi ký quỹ (Margin call)?
18. Giao dịch ký quỹ là gì? Vì sao lại có lệnh gọi ký quỹ (Margin call)?

Khái niệm giao dịch ký quỹ (Margin)

 

Giao dịch ký quỹ là một thỏa thuận tài chính bảo hiểm rủi ro, trong đó người mua và người bán cung cấp “ký quỹ”, một số tiền gửi nhất định, để đảm bảo thực hiện các hợp đồng trong tương lai. Do đó, giao dịch ký quỹ thường có tác dụng đòn bẩy, có nghĩa là nó sẽ khuếch đại số vốn khách hàng có. Hiện nay, nhiều ngân hàng và nhà môi giới cũng đưa ra các thỏa thuận đòn bẩy để các nhà đầu tư có thể sử dụng vốn của mình một cách hiệu quả và linh hoạt hơn. Dựa trên phương thức giao dịch này, một loạt các sản phẩm tài chính có giao dịch “ký quỹ” được phát minh, chẳng hạn như hợp đồng tương lai, quyền chọn, ngoại hối, hợp đồng chênh lệch (ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số chứng khoán, hàng hóa, tiền điện tử, v.v.).

 

Khi các nhà đầu tư giao dịch trên nền tảng giao dịch (nhà môi giới), họ không cần phải huy động toàn bộ số vốn. Họ chỉ cần trả tiền cọc với một tỷ lệ cụ thể theo tổng giá trị hợp đồng mà họ có, và tỷ lệ này thường dao động từ 5% đến 10%, như là một mức phí bảo đảm cho việc thực hiện giao dịch hợp đồng. Bên cạnh đó, khoản tiền gửi có thể được chia thành mức ký quỹ ban đầu và mức ký quỹ duy trì.

 

Mức ký quỹ ban đầu đề cập đến số tiền phải gửi vào tại thời điểm hợp đồng được thiết lập; Ký quỹ duy trì có nghĩa là số tiền ký quỹ cần thiết để duy trì một vị thế đang nắm giữ.

 

Margin Call – Rủi ro của lệnh gọi ký quỹ

 

Khoản lỗ xảy ra khi giá của tài sản cơ sở biến động so với vị thế của nhà đầu tư và nếu số dư của mức ký quỹ ban đầu trừ đi khoản lỗ thả nổi dưới mức ký quỹ duy trì cần thiết, nhà đầu tư sẽ nhận được “lệnh gọi ký quỹ”. Lệnh gọi ký quỹ thực chất có nghĩa là số dư tài khoản của nhà đầu tư đã giảm xuống dưới mức yêu cầu ký quỹ duy trì của hợp đồng. Từ quan điểm thực hiện các giao dịch, số dư tài khoản có thể không chịu được nhiều mức lỗ hơn từ hợp đồng có liên quan được nắm giữ, và nếu nhà đầu tư không thể cung cấp thêm mức ký quỹ để đạt đến mức yêu cầu trong một khoảng thời gian nhất định, hoặc số dư đã giảm xuống dưới mức yêu cầu ký quỹ tối thiểu, hợp đồng trong tài khoản sẽ bị buộc phải đóng (cháy tài khoản).

 

Một số nền tảng giao dịch đã đưa ra mức yêu cầu lệnh gọi ký quỹ hoặc thay đổi yêu cầu ký quỹ trên tài khoản trước khi biến động thị trường tăng hoặc một số sự kiện rủi ro nhất định sắp tới. Về cơ bản, việc tăng mức ký quỹ là một biện pháp an toàn để bảo vệ khoản đầu tư của khách hàng, đặc biệt là khi thị trường biến động bất thường. Các nhà đầu tư có thể giao dịch với quy mô quỹ nhỏ hơn thông qua giao dịch ký quỹ, tuy nhiên, sự linh hoạt như vậy cũng mang đến một số rủi ro. Kết quả là, hầu hết các nhà giao dịch lành nghề sẽ đặt nhiều tiền ký quỹ hơn mức ký quỹ cần thiết ban đầu, giảm cơ hội cho lệnh gọi ký quỹ, điều này có thể buộc họ phải đóng các vị thế trong thời điểm thị trường có biến động đột ngột.

 

——

Cảnh báo rủi ro: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo vào không thể hiện quan điểm của ZFX. ZFX không chịu bất kỳ hình thức tổn thất nào gây ra bởi bất kỳ hoạt động giao dịch nào được thực hiện theo bài viết này. Quý khách hãy vững vàng trong suy nghĩ và kiểm soát rủi ro tương ứng.