minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Turkey Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash

Câu chuyện thương hiệu

Tập đoàn Zeal gồm các công ty, chuyên về môi giới FX và CFD cho khách hàng tổ chức và chuyên nghiệp, nghiên cứu và phát triển nền tảng giao dịch được dẫn dắt bởi STANISLAV EFREMOV, Giám đốc điều hành tập đoàn – người có rất nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển và quản lý các công ty Công nghệ Tài chính.

Được thành lập vào năm 2017, ZFX tuyển dụng các chuyên gia tài chính có kinh nghiệm trên toàn thế giới, tập trung vào việc tích hợp phát triển sản phẩm với nhu cầu của khách hàng và theo đuổi hiệu quả tối đa để tạo ra một môi trường giao dịch lấy khách hàng làm trọng tâm.

Thông điệp từ Giám đốc điều hành của chúng tôi-Stanislav Efremov

Ở một mức độ nào đó, văn hoá cố hữu và môi trường kinh doanh cứng nhắc dường như khá phổ biến trong bất kỳ ngành nghề phát triển nào. Theo thời gian, những điều này có thể biến thành hạn chế.

Sự ổn định và bảo mật của nền tảng không còn là mối bận tâm của khách hàng, vì đó chỉ là những điều cơ bản mà thôi. Tính minh bạch và môi trường kinh doanh công bằng là những gì mà khách hàng mong đợi.

Chúng tôi tin rằng sự phát triển của ngành trong tương lai sẽ dựa trên khách hàng và thông qua tương tác của chúng tôi với khách hàng.

Tầm nhìn của chúng tôi là tạo nên sự hợp tác chặt chẽ và thấu hiểu giữa khách hàng và nền tảng. Thông qua công nghệ đã thiết lập và đổi mới liên tục, chúng tôi có thể áp dụng mức độ triển khai với các khách hàng tổ chức cho thị trường bán lẻ. Chúng tôi tin rằng sự tham gia của chúng tôi sẽ mang đến một luồng gió mới mà ngành đang rất cần.

Bốn yếu tố cốt lõi

Bảo mật
Minh bạch
Ổn định
Xã hội