minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Turkey Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash

WEB SİTESİ HÜKÜM VE KOŞULLARI

(Ekim 2018)

Ticari Markalar ve Fikri Mülkiyet Hakları

Zeal Group (Şirket), ZFX ve Zeal olarak işlem görmektedir, sayfalarda ve bu web sitesini görüntüleyen ekranlarda ve aksi belirtilmedikçe, buradaki bilgi ve materyallerde ve düzenlemelerinde telif hakkının sahibidir. Şirket, bu web sitesinde yer alan ve/veya görünen her türlü ticari ad ve ticari marka için münhasır haklara veya kullanım lisansına veya başka bir lisansa sahiptir.

Bilgi ve Materyal Değişikliği

Şirket web sitesinde yer alan tüm bilgi ve materyaller ile burada yer alan tüm hüküm, koşul, ön koşul ve açıklamalar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Şirket, web sitelerinde yer alan bilgi ve materyallerin doğruluğu, yeterliliği veya eksiksizliği konusunda herhangi bir garanti vermez ve bu konudaki hata ve/veya eksikliklere ilişkin her türlü sorumluluğu açıkça reddeder. Şirket, üçüncü taraf haklarının ihlal edilmemesi, unvan, tüccarlık, belirli bir amaca uygunluk ve bilgisayar virüsünden özgürlük, bilgi ve materyallerle birlikte dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, zımni veya yasal herhangi bir garanti sağlamaz.

Diğer internet kaynaklarına giden yönlendirmeler sizin sorumluluğunuzdadır; bu kaynaklar tarafından sağlanan içerik, doğruluk, ifade edilen görüşler ve diğer bağlantılar Şirket tarafından kontrol edilmez, araştırılmaz, doğrulanmaz, izlenmez ve/veya onaylanmaz.

Şirket,

 • Bu web sitesiyle veya herhangi bir kişi tarafından kullanılması veya kullanılmamasıyla veya bir emrin yerine getirilmemesiyle bağlantılı olarak ortaya çıkan zarar, kayıp veya masraflardan, hata, ihmal, kesinti, arıza, çalışma veya iletim gecikmesi, bilgisayar virüsleri, iletişim arızası veya hat veya sistem arızası, Şirket veya temsilcileri bu tür hasarlar, kayıplar veya maliyetler olasılığı hakkında bilgilendirilmiş olsa ve veri ve/veya Siparişlerin ticaret Sözleşmelerindeki hata veya yanlışlıklar (CFD’ler) veya sitenin müşterisinden/ziyaretçisinden gelen talimatlar için
 • , müdahale, hileli taklit, gizli erişim kodlarının kırılması, mücbir sebeplerden dolayı veya şirket tarafından yukarıdakilerin ihlalinden kaynaklanmayacak herhangi bir nedenle mesajın veya sistem arızasının hatalı kaydedilmesi veya iletilmesi.

Şirket, bu web sitesinin ve/veya arazinin kullanılması veya bu web sitesinin diğer web siteleri/köprü metni bağlantıları veya internet kaynaklarıyla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek kullanıcının donanım veya yazılımında oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır.

 

Amaçlanan Kullanıcılar

Bu web sitesi, bu tür bir dağıtımın veya kullanımın yerel yasalara veya düzenlemelere aykırı olacağı herhangi bir yargı alanındaki veya ülkedeki herhangi bir kişi veya kuruluşa yönelik değildir.

Çerezlerin Kullanımı

Daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamıza bakın. 

Üçüncü Taraf Bağlantıları

Web Sitesi, diğer taraflar tarafından işletilen web sitelerine bağlantılar içerir. Bağlantıları size kolaylık sağlamak için sağlıyoruz, ancak diğer web sitelerinin gizliliğini veya diğer uygulamalarını incelemiyor, kontrol etmiyor veya izlemiyoruz. Üçüncü taraflar tarafından işletilen web sitelerinin performansından veya onlarla olan iş ilişkilerinizden sorumlu değiliz.

Kişisel Veriler

Şirket tarafından bu web sitesi aracılığıyla toplanacak tüm kişisel veriler Gizlilik Politikamıza göre işlenecektir.

bu web sitesinin kullanıcısı olan ben, bu vesileyle şunları kabul ediyorum:

 • Şirket, ilişkilerimizi desteklemek, tanıtmak ve gerçekleştirmek için Kişisel Verileri işleme hakkına sahiptir. şirket
 • bu tür Kişisel Verileri herhangi bir üçüncü tarafa iletmeyecek veya ifşa etmeyecektir,
  aşağıdakilerle ilgili olmadıkça:
  (1) Şirketin bu tür verilerin işlenmesinin yasalara uygun olarak kısmen veya tamamen gerçekleştirilmesini atadığı bir şirket/şirket,
  (2) yasaların gerektirdiği iletişim veya ifşa veya mahkeme kararı ile ve benim için de geçerli olan Gizlilik Politikasına göre Şirketin müşterisi olduğum
  (3).
 • Benim hakkımda özel olarak aksi belirtilmedikçe, Şirket, finansal ürünlerini ve/veya diğer bağlı şirketler tarafından sağlanan herhangi bir ürün/hizmeti uzaktan tanıtmak için Hassas Kişisel Veriler hariç, bu tür kişisel verileri kullanma hakkına sahip olacaktır.
 • Kişisel Verilerimin daha fazla işlenmesini güncelleme veya reddetme hakkına sahip olduğumun farkındayım.
 • Yukarıdakiler, başvurularının kabul edilip edilmeyeceğine bakılmaksızın, hem Şirketin mevcut Müşterileri hem de herhangi bir hizmet için başvuranlar için geçerli olacaktır. Şirket Müşterileri ile ilgili olarak Gizlilik Politikası da geçerlidir.
Şirketin Web Sitesine ve bunlara bağlı sayfalara erişerek, yukarıda açıklandığı gibi hüküm ve koşullara bağlı olmayı kabul edersiniz.