minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Turkey Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash
A-to-Z Academy
A-to-Z Academy /  เริ่มต้น (2) - ฟอเร็กซ์คืออะไร

12. Dollar Index คืออะไร? มีข้อดีและข้อเสียอะไรบ้าง?

December 05, 2020 03:03 AM

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ( Dollar Index) จะวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดูว่าดอลลาร์แข็งค่าขึ้นหรืออ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ อีกหกสกุล คำย่อของ Dollar Index ในตลาดการเงิน ได้แก่ USDX, DXY และ DX ซึ่งเป็นรหัสการซื้อขายใน Futures ขณะนี้ USDX ประกอบด้วยยูโร (EUR) เยนญี่ปุ่น (JPY) ปอนด์อังกฤษ (GBP) ดอลลาร์แคนาดา (CAD) โครนาสวีเดน (SEK) และฟรังก์สวิส (CHF) อย่างไรก็ตามเนื่องจากยังไม่ได้เปิดตัวยูโรเมื่อมีการนำ USDX มาใช้ ดัชนีจึงมีตะกร้าสกุลเงิน 10 สกุล รวมถึงมาร์คเยอรมัน ลีราอิตาลี ฟรังก์ฝรั่งเศส กิลเดอร์ดัตช์ และฟรังก์เบลเยียมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ประวัติของ USDX

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ดอลลาร์สหรัฐเผชิญกับการอ่อนค่าอย่างมาก เนื่องจากการค้าที่ไม่สมดุล วิกฤตเงินดอลลาร์สหรัฐเกิดขึ้นมากถึงสี่ครั้ง และระบบเบรตตันวูดส์ (Bretton Woods) ก็ล่มสลาย ซึ่งทำให้เศรษฐกิจตะวันตกที่สำคัญละทิ้งอัตราคงที่ดอลลาร์สหรัฐ และใช้อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว เมื่อมีการนำ USDX มาใช้ในเดือนมีนาคม 1973 ดัชนีอยู่ที่ 100 การอ้างอิงของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินของประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างใกล้ชิดกับสหรัฐฯ ดัชนีดังกล่าวยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกและต้นทุนการนำเข้าของสหรัฐฯ

การคำนวณ USDX

คำนวณ USDX จากมูลค่าเฉลี่ยของสกุลเงินทั้งหก: EUR มีอัตราส่วนสูงสุด 57.6%; JPY 13.6%; GBP 11.9%; CAD 9.1%; SEK 4.2% และ CHF 3.6% สูตรมีดังนี้:

DXY = 50.14348112 (Fixed) × EURUSD -0.576 × USDJPY 0.136 × GBPUSD -0.119 × USDCAD 0.091 × USDSEK 0.042 × USDCHF 0.036

ข้อดีและข้อเสียของ USDX

โครงสร้างของตะกร้าสกุลเงินของ USDX ไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นเวลาหลายปี ดังนั้นยูโรจึงยังคงมีอัตราส่วนสูงสุดเกือบ 60% ซึ่งหมายความว่าการแข็งค่าและการอ่อนค่าของยูโรมีอิทธิพลอย่างมากต่อ USDX และอาจทำให้เกิดความผันผวนของ USDX อย่างไม่ได้สัดส่วน ซึ่งหมายความว่า USDX อาจไม่สามารถสะท้อนถึงความผันผวนที่แท้จริงของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ

USDX ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่สามารถรวมสกุลเงินที่สมาชิกทั่วไปคุ้นเคยได้มากขึ้น ได้แก่ หยวนจีน (CNY) ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) รูปีอินเดีย (INR) รวมถึงสกุลเงินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) นักลงทุนไม่สามารถวัดภาพรวมของมูลค่าดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ ได้ และอาจเข้าใจผิดจากการขึ้นลงของดัชนี

แม้จะมีข้อบกพร่องเหล่านี้ แต่ตลาด Forex ต่างประเทศและข่าวการเงินยังคงอ้างถึง USDX เพื่อสะท้อนสถานการณ์โดยรวมของอัตราดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากการแข็งค่าหรืออ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐเป็นทิศทางที่สำคัญ USDX จึงยังคงสามารถสะท้อนถึงแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ ได้ แม้ว่าดัชนีจะไม่รวมสกุลเงินยอดนิยมบางสกุลในตลาดไว้ในตะกร้าก็ตาม

ในตลาดซื้อขายล่วงหน้า นักลงทุน ธุรกิจ และผู้ผลิตรายย่อยสามารถซื้อขายดัชนีดอลลาร์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของตลาด Forex ได้ ไม่ว่าพวกเขาจะถือดอลลาร์สหรัฐหรือไม่ก็ตาม

—— 

Risk Warning: The above content is for reference only and does not represent ZFX’s position. ZFX does not assume any form of loss caused by any trading operations conducted by this article. Please be firm in your thinking and do the corresponding risk control. 

ความรู้คือพลัง
ไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตในฐานะเทรดเดอร์ กดเข้าร่วมรับอีเมลจาก ZFX Academy เพื่อเป็นคนแรกที่ได้รู้เกี่ยวกับการจัดสัมมนา บทความ หรือคำแนะนำต่างๆของเรา
ติดต่อเรา