ประกาศ

โปรดทราบว่าช่วงการซื้อขายของตราสารต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบจากวันหยุด ในวันที่ 20 มกราคม

สัญลักษณ์ 2020/01/20 (GMT+0) 2020/01/21 (GMT+0)
GOLD 18:00-23:01 ปิด เปิด
SILVER 18:00-23:01 ปิด เปิด
US30 18:00-23:01 ปิด เปิด
NAS100 18:00-23:01 ปิด เปิด
SPX500 18:00-23:01 ปิด เปิด
USOIL 17:45-23:01 ปิด เปิด
USOIL_H0 17:45-23:01 ปิด เปิด
UKOIL เปิดจนถึง 17:45 เปิด
UKOIL_H0 เปิด ถึง 17:45 เปิด
NG 17:45-23:01 ปิด เปิด
USDX เปิดจนถึง18:00 เปิด
CU 18:00-23:01 ปิด เปิด
US Shares ปิด เปิด
Zeal Capital Market