ประกาศ

โปรดทราบว่าช่วงเวลาซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับผลจากวันหยุดในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 :

 

Symbol 2020/11/26(GMT+0) 2020/11/27(GMT+0)
US30 ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 18:15
NAS100 ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 18:15
SPX500 ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 18:15
USDX เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 18:00 เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 18:15
USOIL ปิดการซื้อ-ขายเวลา 17:45-23:01 เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 18:30
USOIL_F1 ปิดการซื้อ-ขายเวลา 17:45-23:01 เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 18:30
UKOIL เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 17:45 เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 18:30
UKOIL_F1 เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 17:45 เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 18:30
NG ปิดการซื้อ-ขายเวลา 17:45-23:01 เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 18:30
XAUUSD ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 18:45
XAGUSD ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 18:45
XPTUSD ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 18:45
XPDUSD ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 18:45
COPPER ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 18:45
JAPAN225 ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 18:15
US Shares ปิดการซื้อ-ขาย เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 18:00

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ทันที

ZFX / Zeal Capital Market